Застраховайте селскостопанската си продукция в ДаллБогг с до 65% съфинансиране от ДФ „Земеделие”

Започна приемът на заявления за застраховане на агропродукция

Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт 6 март 2023 г. до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 9 юни 2023 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на фонда.

До 23 юни 2023 г. стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември тази година.

Всички малки и средни предприятия, както и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, както и такива, които отглеждат зърнени и маслодайни култури, могат да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в „ДаллБогг: Живот и Здраве“ и да кандидатстват с издадените полици пред ДФ „Земеделие”.

Повече информация можете да намерите тук.