Застраховайте селскостопанската си продукция в ДаллБогг и кандидатствайте за съфинансиране от Държавен фонд „Земеделие” до 65% от стойността на премията

Започна приемът на заявления за застраховане на агропродукция

Държавен фонд „Земеделие“ обявява начало на приема на заявления по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Oт 21 март 2022 г. до изчерпване на ресурса по схемата, но не по-късно от 29 юли 2022 г., могат да се подават заявления в областните дирекции на Фонда.

До 31 август 2022 г. стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е до 16 декември тази година.

Всички малки и средни предприятия, както и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, както и такива, които отглеждат зърнени и маслодайни култури, могат да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в ДаллБогг: Живот и Здраве и да кандидатстват с издадените полици пред ДФ „Земеделие”.

Повече информация можете да намерите тук.