ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве, подкрепя кампанията “Дай път на живота”.