ДФЗ увеличи бюджета за застраховане на земеделска продукция през 2016 с 1 млн. лева

Благодарение на по-големия бюджет повече фермери ще могат да получат обратно до 65% от стойността на застрахователната си премия

Фонд „Земеделие” увеличава бюджета за застраховане на земеделска продукция през 2016 г. с още 1 млн. лева, информират от разплащателната агенция. Така общата сума, с която се подпомагат стопаните през тази година, става 2.5 млн. лева. С увеличението на годишния бюджет по Схемата за държавна помощ повече фермери ще имат възможност да получат до 65% от стойността на застрахователната си премия.

Всички малки и средни предприятия, както и земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн могат да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития и природни бедствия в ДаллБогг: Живот и Здраве и да кандидатстват с издадените полици пред ДФЗ. Срокът за приемане на заявленията за участие в схемата е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август 2016 г. Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в съответния отдел на областните дирекции на ДФЗ до 30 септември, а срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 16 декември 2016 г.

Повече информация можете да намерите тук.