ДаллБогг е сред предпочитаните компании в автомобилното застраховане с печалба от над 10 млн лв.

Информацията е предоставена от Комисията за финансов надзор и отразява отчети от края на третото тримесечие

Гражданска отговорност

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ е основен източник на бизнес за част от застрахователните компании в България. Общо четири компании от сектора са отчели над 100 милиона лева премиен приход до 30 септември 2020 г. ДаллБогг: Живот и здраве е на 3-то място със 115 милиона лева.

Общо застраховане

ДаллБогг е сред първите 10 компании в общото застраховане с пазарен дял от 8,43%.

Общо шест компании от сектора (общио застраховане) отчитат печалба от над 10 милиона лева за първите девет месеца на 2020 г. DallBogg е на 4-то място с печалба от 16,5 милиона лева.

За 2020 г. компаниите в общото застраховане отчитат ръст на печалбата – 156,9 милиона лева до 30 септември,  в сравнение със 109 милиона лева за същия период през миналата година.