ДаллБогг вече и в Румъния!

ДаллБогг има удоволствието да съобщи, че разширява географския обхват на услугите си от месец август 2014 г., като вече е оторизирано да извършва застрахователна дейност в Република Румъния. Това се осъществява в условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на ЕС.
За тази цел, на заседанието си на 13 август 2014 г. Кoмисията за финансов надзор взе официално решение да изпрати уведомление до компетентните органи в северната ни съседка.