Годишна среща на собствени канали на продажба на “ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве”

Годишна среща на собствени канали на продажба на “ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве”, бе проведена в Пловдив на 03.11.2018 г.
Отчетохме изминаващата година, поставихме си цели за новата 2019 г., отличниците бяха наградени, а купона продължи до сутринта.