Великденска кампания 2021

„ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД предлага имуществени застраховки на промоционална цена, валидна от 01.04.2021 г. до 31.05.2021 г.

Застраховка „Домашно имущество“ осигурява застрахователно покритие на движимо и недвижимо имущество на физически лица.

Полицата има действие на територията на Република България и е валидна за имущество, намиращо се на адреса, посочен в полицата.

Отстъпката е в размер на 40% от стандартната премия.

Процедурата за сключване на застраховка „Домашно имущество“ е максимално улеснена:

  • Не се извършва оглед на имота;
  • Само в периода на промоция при сключването на риск „Кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство“ на стойност до 7 000 лв. /в периода на промоция/, не се налага то да се описва;
  • При сключване не се изискват и документи за собственост /нотариален акт/;
  • Застрахователните суми се договарят на база „действителна стойност“, което означава, че вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид, качество и състояние към датата на сключване на застраховката;
  • Самоучастие по риск „Земетресение“ не се прилага“;
  • Минималната премия по тази застраховка е 20 лв.

 

„ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД пожелава на Вас и Вашите близки здрави, щастливи и спокойни Великденски празници!