Важна информация за клиентите на ДаллБогг – притежетели на застраховка „Автокаско“

Уважаеми клиенти,

във връзка с разразилата се градушка  на територията на град София на 08.07.2014 г. (вторник) Ви уведомяваме, че предвид създалата се ситуация ДаллБогг удължава регламентирания в Общите условия 3-дневен срок за регистриране на застрахователно събитие. Срокът за предявяване на претенции по застраховка „Каско” е удължен до 30.07.2014 г. (сряда), включително.
За улеснение на собствениците на пострадали автомобили режимът е опростен и ЗЕАД ДаллБогг: Живот и Здраве ЕАД няма да изисква документи от метеорологичната служба за доказване на събитието.