Η DallBogg αναφέρει την υψηλότερη αύξηση εσόδων για το 2020 στη βουλγαρική αγορά

Σύμφωνα με την Επιτροπή Οικονομικής Εποπτείας, η DallBogg: Life and Health αναφέρει την υψηλότερη αύξηση στην τοπική αγορά – αύξηση εσόδων 40% για το 2020.

Η βουλγαρική ασφαλιστική αγορά παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική, με συνολικά έσοδα από τον κλάδο 2,44 δις, αύξηση 1% από έτος σε έτος.