ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΙΤΟΥ

Ποιες είναι οι κυρώσεις αν δεν έχω ασφάλεια αστικής ευθύνης τρίτου?

Α.Διοικητικές  

Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες. 
Η πρόκληση δε ατυχήματος από όχημα χωρίς το προαναφερόμενο ειδικό σήμα, επισύρει την αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. 
Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, βεβαιωθέντος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής και εισπραττόμενο με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, 1000€ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500€ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και των 250€ για τα δίκυκλα 
Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα. 

Β.Ποινικές

 • Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο
 • Χρηματική ποινή μέχρι 3.000€
Έχω ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτου και θα ταξιδέψω στο εξωτερικό. Τί πρέπει να κάνω?

Δεν απαιτούνται επιπρόσθετα έγγραφα για ταξίδι σε χώρα της ΕΕ. Χρειάζεται μόνο να έχετε μαζί σας το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Για ταξίδι σε χώρα εκτός ΕΕ, πρέπει να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό ‘’ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ’’, το οποίο εκδίδεται δωρεάν και παρέχεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής ευθύνης τρίτου.

Πώς μπορώ να διαπιστώσω αν έχω ενεργή ασφάλιση ευθύνης τρίτου
 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: https://www.hic.gr/hic/
 2. Πηγαίνετε στο κίτρινο πλαίσιο ‘’ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ; ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ’’
 3. Εισάγετε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που σας ενδιαφέρει
 4. Πληκτρολογήστε το Α.Φ.Μ. σας
 5. Συμπληρώστε τα σύμβολα
 6. Πατήστε αναζήτηση
Διακόπτεται η ασφάλεια αστικής ευθύνης τρίτου, όταν το όχημα πωλείται?

Σύμφωνα με τον ασφαλιστικό κώδικα, αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του οχήματος  με οποιοδήποτε νόμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύνεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Τι κάνω σε περίπτωση ατυχήματος στο εξωτερικό
 1. Επικοινωνήστε με την Τροχαία της χώρας, στην οποία βρίσκεστε
 2. Σε περίπτωση που η αστυνομία δεν επισκεφθεί τον χώρο του ατυχήματος, δεν έχετε καμία διαφωνία με τον άλλο οδηγό για την ευθύνη του ατυχήματος και οι ζημιές είναι μόνο υλικές, μπορείτε να συμπληρώσετε την ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ στην φόρμα έκθεσης του οδηγού που έχει την ευθύνη.
 3. Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ατυχήματος (ονόματα εμπλεκομένων, αυτοπτών μαρτύρων, πινακίδες κυκλοφορίας όλων των εμπλεκομένων οχημάτων, τους αριθμούς ασφαλιστηρίων συμβολαίων των άλλων εμπλεκομένων οχημάτων στο ατύχημα, κλπ). Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας λόγω χρήσης ξένης γλώσσας, ζητήστε τις υπηρεσίες ενός μεταφραστή, πριν υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο.

Αν είστε ο οδηγός που ευθύνεται, πρέπει να ενημερώσετε την DALLBOGG ή τον ανταποκριτή της, στην χώρα που βρίσκεστε

Αν είστε το θύμα, επικοινωνήστε με το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας, στην οποία το ατύχημα έλαβε χώρα ή την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού

Η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης ‘’Πράσινη Κάρτα’’, βρίσκονται καταχωρημένα στην πίσω σελίδα του δικού σας πιστοποιητικού ‘’Πράσινη Κάρτα’’

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να συμπληρωθεί η ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ?

Δήλωση ατυχήματος πρέπει να συμπληρωθεί στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Δεν υπάρχουν θύματα
 • Μόνο δύο οχήματα έχουν εμπλακεί στο ατύχημα
 • Δεν υπάρχει καμία άλλη υλική ζημιά, παρά μόνο στα δύο εμπλεκόμενα οχήματα
 • Οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν για τις συνθήκες του ατυχήματος και το υπαίτιο μέρος/ποιος έχει την ευθύνη του ατυχήματος/
 • Και τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα μπορούν να κινηθούν μετά το ατύχημα
 • Κανένας από τους δύο οδηγούς δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ ούτε ναρκωτικές ουσίες

Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται επίσημη αναφορά για το ατύχημα από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών-Αστυνομία

Χρειάζεται να καταχωρήσω την  Δήλωση Ατυχήματος στην Αστυνομία?

Ναι. Σε περίπτωση ατυχήματος, όταν συμπληρωθεί Δήλωση Ατυχήματος, είστε υποχρεωμένος να το δηλώσετε στις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Εσωτερικών-Αστυνομία

Έχω ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτου από την DallBogg  και ενεπλάκην σε τροχαίο ατύχημα όπου είμαι ο υπαίτιος οδηγός. Πώς λαμβάνω την αποζημίωση?

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτου καλύπτει την ευθύνη σας σε τρίτα μέρη και δεν λαμβάνετε αποζημίωση με αυτήν την ασφάλιση. Αποζημίωση μπορείτε να λάβετε μόνο αν έχετε ασφάλιση ίδιων ζημιών (CASCO-ίδιες ζημίες)

Ξέχασα να καταβάλω την δόση πληρωμής, όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τι πρέπει να κάνω?

Αν είναι λιγότερο από δεκαπέντε ημέρες από τη συγκεκριμένη δόση πληρωμής, όπως αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας, μπορείτε ακόμη να πληρώσετε το συγκεκριμένο ποσό σε οποιοδήποτε γραφείο της DallBogg ή σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή έχει ενεργό συμβόλαιο συνεργασίας με την DallBogg. Αν είναι περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παύει να ισχύει. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου και πρέπει να προχωρήσετε στη έκδοση ενός νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.