Επικοινωνία

Έδρα:

DallBogg: Life and Health Inc.
Sofia, 1172
One G. M. Dimitrov Blvd.
Τηλέφωνο Βουλγαρίας: +359 700 16 406
Fax: +359 2 9603703
E-mail: info@dallbogg.com

 

Ελλάδα (Κλάδος Ζημιών):

Diodea Μ.Ε.Π.Ε.
Εμμ. Μπενάκη 38, 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο +30 210 5233211
E-mail: office.gr@diodea.eu

send_text