Документи

Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застраховки „Зелена карта” и/или други международни щети (PDF)

Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори (PDF)

Mетодика за уреждане на неимуществени претенции по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите (PDF)

Искания

Искане за получаване на застрахователно обезщетение по застраховки „Злополука” и „Заболяване” (PDF)

Декларации

Декларация за избор на лекар/екип (PDF)

Декларация за предстояща хирургична интервенция с използване на медицински изделия, чиято стойност не се заплаща от НЗОК и Републиканския бюджет (PDF)

Уведомления

Уведомление за щета по застраховка „Помощ при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“ (PDF)

Уведомление за настъпило застрахователно събитие по застраховка „Обща гражданска отговорност“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Разни финансови загуби“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Сухопътни превозни средства“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Гражданска отговорност“ (PDF)

Уведомление за щета по застраховка „Пожар и природни бедствия“, „Домашно имущество“, Домашно имущество – първи риск“, „СРМ“, „Всички рискове на предприемача“ (PDF)

Уведомление – молба за злополука

 Общи условия

Общи условия по застраховка „Каско на МПС“ (PDF)