Контакти

Централно управление и фронт офис:

ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве АД
гр. София, 1172
бул. „Г. М. Димитров” № 1

тел.: 0700 16 406
факс: 02 9603703

e-mail: info@dallbogg.com

Офиси в страната

Северна България

гр. Видин, 3700
ул. „Цар Александър” 37
моб. + 359 889 491 147
e-mail: frontoffice.vd@dallbogg.com
лице за контакт: Венцислав Вълчев

гр. Монтана, 3400
ул. „Веренишка” 102
моб. + 359 889 282 105
e-mail: frontoffice.mn@dallbogg.com
лице за контакт: Цветанка Русинова

гр. Враца, 3000
ул. „Мито Орозов” 16
моб. + 359 887 087 139
e-mail: frontoffice.vr@dallbogg.com
лице за контакт: Мариела Генова

гр. Плевен, 5800
ул. „Димитър Константинов” 11
тел. + 359 64 80 68 41
моб. + 359 889 945 055
e-mail: frontoffice.pn@dallbogg.com
лице за контакт: Кристина Димитрова

гр. Ловеч, 5500
ул. „България” 10
моб. + 359 888 417 030
e-mail: frontoffice.lv@dallbogg.com
лице за контакт: Сузана Янчева

гр. Велико Търново, 5000
бул. „България” 38
моб. + 359 889 959 063
e-mail: frontoffice.vt@dallbogg.com
лице за контакт: Вероника Гърдева

гр. Габрово, 5300
ул. „Орловска” 61
моб. + 359 887 597 246
e-mail: frontoffice.gb@dallbogg.com
лице за контакт: Венеция Мичева

гр. Русе, 7000
ул. „Борисова” 107
моб. + 359 889 369 048
e-mail: frontoffice.rs@dallbogg.com
лице за контакт: Васил Кръстев

гр. Варна, 9000
ул. „Никола Вапцаров” 1, кв. „Чайка” (срещу бл. 9)
тел. + 359 52 30 16 71
моб. + 359 878 800 527
e-mail: frontoffice.vn@dallbogg.com
лице за контакт: Галина Георгиева

Южна България

гр. Бургас, 8000
бул. „Княгиня Мария Луиза” 27
тел. + 359 56 84 25 11
моб. + 359 889 763 154
e-mail: frontoffice.bs@dallbogg.com
лице за контакт: Габриела Гюрова

гр. Ямбол, 8600
ул. „Ангел Кънчев” 35
моб. + 359 889 782 303
e-mail: frontoffice.jm@dallbogg.com
лице за контакт: Румяна Станева

гр. Сливен, 8800

ул. „Цар Самуил” 1
моб. + 359 889 794 162
e-mail: frontoffice.sl@dallbogg.com

лице за контакт: Златина Пенчева

гр. Стара Загора,6000
ул. „Генерал Гурко” 78
моб. + 359 897 702 955
e-mail: frontoffice.sz@dallbogg.com
лице за контакт: Мара Стоянова

гр. Хасково,6300
ул. „Мургаш” 11
моб. + 359 889 893 097
e-mail: frontoffice.hs@dallbogg.com
лице за контакт: Павлина Тонева

гр. Кърджали, 6600
e-mail: frontoffice.kj@dallbogg.com
лице за контакт: Таня Делчева

гр. Смолян, 4700
ул. „Дичо Петров” 29
моб. + 359 889 763 089
e-mail: frontoffice.sm@dallbogg.com
лице за контакт: Милка Ганова

гр. Пловдив, 4000
бул. „Санкт Петербург” 53
тел. + 32 64 67 11
моб. + 359 884 840 113
e-mail: frontoffice.pd@dallbogg.com
лице за контакт: Димитър Вързилов

 

Работа с клиенти: 10:30 – 19:00
Обедна почивка: 12:30 – 13:00

ДаллБогг работи с редица договорни партньори в цялата страна – застрахователни посредници (брокери и агенти). Направете запитване към някой от нашите Офиси в страната, за да получите най-точния контакт на договорен партньор за Вашия информиран избор.

 

 

Изпращане