Управление

Тихомир Д. Каменов – Основател

Николай Х. Сотиров – Член на Съвета на директорите

Проф. Mилчо Р. Стоименов, д.ик.н. – Член на Съвета на директорите

 

Ръководен екип

 

Росен Младенов
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Бисер Иванов
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Живко Колев
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

 

Стефан Стойков
Ръководител Вътрешен одит

 

Красимира Иванова
Ръководител Направление Съответствие