Визия и цели

В ДаллБогг имаме ясна визия за непрекъсната иновация и подобряване качеството на застрахователните ни продукти и близостта до нашите клиенти. Като част от доказалата се през годините фирмена група Търговска Лига – Национален Аптечен Център АД, използваме стратегическите си възможности и признато морално превъзходство, за да налагаме ежедневно най-високи стандарти в клиентското обслужване и работата с партньорите ни.

Нашата цел е да изграждаме дългосрочни, лоялни и взаимно изгодни взаимоотношения с нашите партньори, стремейки се да осигурим допълнителни ползи и спокойствие за тях чрез точност, гъвкавост и бързина при сключване на полиците, както и навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. По този начин се стремим да докажем ежедневно, че сме по-добри от нашите конкуренти и по-предпочитани от нашите колеги и клиенти.