Сигурен дом, спокойна почивка

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ВАКАНЦИЯ?

 • Имате ли застраховка Гражданска отговорност на автомобилиста и Зелена карта?
 • Имате ли застраховка КАСКО на МПС?
 • Имате ли Здравна застраховка?
 • Имате ли застраховка Злополука?

Ако сте сключили тези застраховки, Вие само се подготвяте за почивка, но все още не сте готови. Знаете ли за новата уникална сезонна застраховка „СИГУРЕН ДОМ, СПОКОЙНА ПОЧИВКА”?

КАКВО ВИ ОСИГУРЯВАМЕ?

Пълна защита и сигурност за движимото домашно имущество в случай на кражба чрез взлом и/или използване на техническо средство.

КАКЪВ Е ОБЕКТЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Движимото домашно имущество – мебели и обзавеждане, домакински електроуреди, аудио-визуална и електронна техника, лични и други вещи.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТАЗИ ЗАСТРАХОВКА? ЗАЩОТО:

 • защитава Вашето имущество, докато сте на почивка
 • не се изисква предварителен оглед или опис на имуществото, не се изискват и документи за собственост (нотариален акт)
 • достъпна застрахователна премия
 • може да застраховате, както своето собствено жилище, така и жилището на Вашите родители или роднини от тяхно име, достатъчно е да посочите точния адрес на имота
 • при тази застраховка Вие нямате самоучастие. Ако признатото застрахователно обезщетение е 1 000 лева, Вие ще получите 1 000 лева в кратък срок, до 3 работни дни.

КАКВА Е ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА?

Застрахователната сума е до 1 000 лева за срока на полицата.

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Застраховката се сключва за срок от 1 месец. Нейното продължаване може да стане автоматично с плащането на нова месечна застрахователна премия, като следвате реда, посочен на последната страница.

КОЛКО СТРУВА ЗАСТРАХОВКАТА?

За срока на кампанията ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, като солиден застраховател с безупречна репутация. Ви предлага тази застраховка само срещу 10 лева премия + 2% данък, общо 10.20 лева.

За 10 лева: сигурна и спокойна почивка.

Споделете източника на своята сигурност с приятел – ДаллБогг посреща всички Ваши застрахователни нужди:

 • директно от нашия фронт-офис във Вашия град
 • чрез всички наши упълномощени застрахователни посредници – брокери и агенти

Запознайте се с нашите специални условия по застраховките:

 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • КАСКО на МПС
 • Злополука
 • Професионална отговорност на лекари, адвокати, инженери, архитекти и други експерти
 • Здравни застраховки в 4 пакета: Стандартен, Привилегирован, VIP и SuperVIP
 • Пожар и природни бедствия
 • Помощ при пътуване
 • Обща гражданска отговорност
 • Разни финансови загуби
 • Товари по време на превоз
 • Други щети на имуществото
 • Селскостопански застраховки
 • Гаранции

 

Заслужено доверие, силно присъствие, перфектно и справедливо обезщетение, безупречна репутация, оценители и вещи лица навсякъде в България и Европа.

 

Питайте Вашия агент или брокер за специалните условия на ДаллБогг: споделете Вашите застрахователни нужди и очаквания – винаги предлагаме уникални решения.