Помощ при пътуване в чужбина

Застраховката „Помощ при пътуване“ е медицинска застраховка и асистанс, предназначена за физически лица, организирани туристически групи или лица, които имат работа в чужбина и пътуват често. Застраховката осигурява покритие в случай на инцидент (както от чисто медицински характер, така и от общ характер, като загуба на багаж, спешен паричен превод и т.н.) и/или на акутно заболяване по време на пътуването и пребиваването на Застрахования в чужбина.

За кого е предназначена застраховката?

 • За български и чуждестранни граждани пътуващи извън пределите на Република България;
 • За чуждестранни граждани извън пределите на страните, чиито граждани са;
 • Физически лица на възраст между 1 и 75 годишна възраст. За лица над 65 годишна възраст, се попълва и декларация за здравословно състояние. Лица под 14 годишна възраст не се застраховат за риска „смърт вследствие злополука”.

Къде е валидна застраховката?

 1. Застраховка при единични пътувания със срок на валидност от 1 ден до 365 дни.
  • Застраховката се сключва с териториална валидност за цял свят, с изключение на територията на Република България;
  • По изключение, застраховката може да се сключи и с териториална валидност географските граници на Европа.
 2. Застраховка при условията на „Мултитрип”. При тези условия застрахованото лице може да пътува многократно извън територията на Република България. Максималният срок, за който може да се сключи застрахователният договор е 365 дни, а минималният – 30 дни. Срокът на престой в чужбина може да бъде 30, 60 или 90 дни, като преди всяко пътуване, застрахованото лице трябва да информира застрахователя.

Какви са покритите рискове?

Застрахователят покрива рискове от настъпване на неблагоприятни за Застрахования застрахователни събития, групирани в 3 нива на застрахователно покритие, както следва:

 • „Основно покритие” –ниво I /първо/ на застрахователно покритие
 • „Допълнително покритие” – ниво II /второ/на застрахователно покритие
 • „Разширено покритие” –ниво III /трето/ на застрахователно покритие

За повече информация какво включват различните нива на застрахователно покритие, моля вижте общите условия на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

Какви са финансовите условия?

 • Лимитите на отговорност и Застрахователната сума се договарят между Застрахователя и Застрахования и се определят в ЕВРО (EUR);
 • При съгласие, може да се увеличат лимитите на отговорност и застрахователната сума по време на действие на застраховката;
 • Застрахователната премия се договарят според тарифите на застрахователя. Застрахователната премия се заплаща в лева, като цялата сума се заплаща при сключването на застраховката. 

Какво е обезщетението?

Обезщетението не може да надвишава договорената застрахователна сума и лимит по отделните рискове.

Колко бързо се изплаща обезщетението?

Застрахователно обезщетение се изплаща в срок от 15 (петнадесет) дни след датата на представянето на последния от всички изискани от Застрахователя документи, в левове (BGN).

Какви са нашите предимства?

 • Голям обхват на застрахователни покрития, гъвкави тарифи и съвременен подход в предлагането;
 • Застраховката не се предлага с франшиз (напр. при застрахователно събитие, да се налага да плащате суми до определен лимит, това да си остава за ваша сметка и чак над този лимит да се включва застрахователя) ;
 • Отстъпки за групи;
 • Застраховката предлага и „Анулирано пътуване”, което ви позволява да планирате вашите пътувания месеци предварително, без да се притеснявате, че в последния момент няма да може да заминете и ще изгубите вложените средства, за самолетни билети и резервации, както и туристически пакети;
 • 24 – часово обслужване, както от наш център за обслужване, така и от Асистираща компания с офиси в цял свят.

Изтегляне на файлове

 • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.