Домашно имущество – Първи риск

Застраховка „ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО“ – ПЪРВИ РИСК се отличава от застраховка „Домашно имущество“ със своята гъвкавост и ефективност. Предлага се в пакетни лимити от 10 000 до 100 000 лева, като отговорността на застрахователя е до размера на застрахователната сума. Подходяща е за предлагане и в пакетна услуга с други застраховки. Поради това и дължимата застрахователна премия е по-ниска и по-изгодна за застрахованите лица.