Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите е въведена като задължителна за всяко лице, което притежава МПС, регистрирано на територията на Република България и което не е спряно от движение. Чрез нея се гарантират интересите на пострадалите лица при пътнотранспортни произшествия.

Всяко физическо и юридическо лице може да направи застраховка „Гражданска отговорност“ ДаллБогг с цел да си спести разходите по причинени от него щети на трето лице.

Покритието по тази застраховка е на база „отговорност за събитие”, настъпило през срока на действие на полицата.

Застрахователната защита се отнася както за юридическото лице, собственик на МПС, така и за неговите работници и служители, доколкото същите са изпълнявали служебните си ангажименти, свързани с използването на застраховано служебно МПС.

Защо да се застраховам?

При сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ в ДаллБогг получавате:

 • Индивидуално отношение
 • Коректно и професионално обслужване
 • Възможност за разсрочено плащане на застрахователната премия
 • Възможност за уведомяване за предстояща вноска
 • сами да изчислите колко ще Ви струва застраховката с помощта на нашия Калкулатор за застраховка Гражданска отговорност

Къде е валидна застраховката?

Застраховката е валидна на територията на всички държави членки на Европейския съюз (ЕС), всички държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Андора, Сърбия и Швейцария. Сертификатът „Зелена карта“ покрива отговорността на водача на моторното превозно средство за всички останали страни членки на международното споразумение „Зелена карта”, които не са:

 1. членки на ЕС
 2. от ЕИП
 3. Сърбия , Швейцария и Андора

Какви са финансовите условия?

Застрахователната премия се определя от ДаллБогг: Живот и Здраве АД съобразно действащите му тарифи. Тя може да се заплати еднократно или разсрочено. Отговорността на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” е до посочените в застрахователния договор лимити.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

 1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
  • 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
  • 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
 2. За вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие.

Какво е обезщетението?

Обезщетението по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите не може да надхвърля застрахователната сума по договора. При частични вреди или пълно унищожаване на имущество, обезщетението не може да надвишава действителната му стойност. Действителната стойност на увреденото имущество се определя от експертна комисия на застрахователя и не може да бъде по-голяма от пазарната му стойност към деня на настъпване на събитието.

Какво да предприемем при ПТП?

Пълна информация за всички случаи можете да получите на този сайта на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Изтегляне на файлове

Списък с описание на файловете и линкове за сваляне

 • Може да намерите всички необходими файлове в раздел Документи.